sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Ông Lý Văn Đấu
Giám Đốc
0986 132 374 - 0983 228 884

Sản Phẩm

Bản lề thùng kín
Bản lề thùng kín
Bản lề ô tô
Bản lề ô tô
Bộ khóa thùng kín
Bộ khóa thùng kín
Khóa thùng ô tô
Khóa thùng ô tô
Ống nối cốt thép xây dựng
Ống nối cốt thép xây dựng
Khóa giáo
Khóa giáo
Thanh Ren
Thanh Ren
Bu lông,ốc vít
Bu lông,ốc vít
Các loại đinh tán
Các loại đinh tán
Các loại chốt cửa
Các loại chốt cửa
Kẹp nối cáp
Kẹp nối cáp
Móc Lò Xo
Móc Lò Xo
Móc khóa lò xo
Móc khóa lò xo
Đầu móc áo
Đầu móc áo